Förebyggande arbete inom äldreomsorg

Antalet personer över 65 ökar hela tiden och utgör redan över 20 % av befolkningen och kommer att bli 25% inom 10-15 år om dagens tempo håller.
Läs mer här

Många kommuner har omfattande planer för att möta behovet av den åldrande befolkningen men i dagsläget har största delen av samhället valt att stöda och främja de äldres boende hemma så länge som bara möjligt. Detta är i väldigt många fall även den äldres önskan. Situationen blir dock knepig då den äldre populationen hela tiden växer kraftigt och vi lever längre än någonsin förr. Vi lever allt längre nuförtiden och har i många fall lyckats skjuta det mer sjukliga åldrandet framför oss. Samtidigt ökar press på sjukvården, hemtjänsten och de anhöriga när allt fler sjukare och hjälpbehövande äldre bor kvar i sina hem. 


Tack vare en god fysisk och psykisk hälsa skjuts behovet av omvårdnad upp. Genom att satsa på hälsofrämjande tjänster och arbeta förebyggande kan man förbättra livskvaliteten hos de äldre och minska kostnader för samhället. Diskussionen om äldreomsorgen är ofta präglad av känslor. Man borde ta hand om sina äldre själv, volontära kan göra det, samhället borde göra det. Att äldreomsorgen är en kostnad som någon skall betala verkar vara skamfullt av någon anledning. På något sätt är vi fast i den bilden av olika generationer som bor på samma gård. Förr i tiden var de äldre en nyttig del av familjen genom att de tog del av vardagens syslor i det mån de kunde. Även att detta har inte varit verklighet på länge så känns det som man väntar på att familjer skall sköta sina äldre på det sättet ändå. I stället skulle vi kunna bygga ett nytt samhälle där alla generationer kan leva


Investering i det helhetliga välmåendet i god tid


Vårt helhetliga välmående styrs av såväl fysiska som psykiska faktorer, inte minst när vi blir äldre. Det är ytterst viktigt att upprätthålla en god fysisk kondition och att de psykiska behoven tas i beaktande i varje livssituation. En välmående äldre har mindre risk att behöva ansöka om omsorg eller en plats på ett äldreboende - båda två tjänster med långvariga kostnader och potentiellt höga priser. Med tanke på detta ska hälsofrämjande tjänster som beaktas som en investering för framtiden: En investering i välmåendet som minskar behovet av omvårdnad i det långa loppet.


1. God fysisk hälsa som grund


Fysisk hälsa föder psykiskt hälsa, vilket gör att motionering räknas som en av de viktigaste förebyggande aktiviteterna för äldre. Enligt Folkhälsomyndighetens motionsrekommendationerna borde alla över 65-år motionera två till tre gånger om veckan i sammanlagt i 2,5 timmar per gång. Vanliga hinder för motioneringen är brist på motivation eller rädsla för att skada sig själv. 


Det fysiska välmåendet stöds självklart även av en hälsosam och mångsidig kost. Det är dock lätt hänt att aptiten inte är lika bra som förr och motivationen till matlagning kan sjunka ju äldre man blir. 


Seniortjänsten Gubbe är som stöd i vardagen

Gubbe erbjuder en pålitlig och vänlig besökare som under två timmar i veckan gör regelbundna besök som uppmuntrar den äldre till utomhus eller inomhus motionering, alltid i hänsyn till hens fysiska kondition och behov. Föreställa dig som en PT för din nära och kära som hjälper till även med hushållssysslor och socialt umgänge under besöken.


Gubbe kan också hjälpa till med kost bland annat genom att stöda vid mathandling, planering av inköp och recept, och trevligt sällskap vid luncher och middagar. 


2. Sociala kontakter stöder psykisk hälsa


Vår psykisk hälsa är beroende på vår social situation och de relationer vi har. Socialstyrelsens nationella undersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? visar att 59% av de med äldreomsorg upplever att de har besvär av ensamhet. Enligt studien så finns det stora skillnader mellan kommuner och verksamheter. 


Sociala kontakter har positiv inverkan för den psykiska hälsan. Det ger känsla av trygghet att ha människor runt sig. Sociala kontakter kräver dock effort från individen och man blir lätt utanför om man inte är aktiv. I många fall borde den äldre sökas hemifrån för att hållas med i de sociala umgängen. 


När det kommer till psykiskt välmående, kan tydliga skydds- och riskfaktorer igenkännas:


Skyddsfaktorer:

- En känsla av trygghet

- Meningsfullt innehåll i livet

- Att kunna leva i nuet

- Positiva upplevelser

- En mångsidig vardag


Riskfaktorer:

- Ensamhet

- En känsla av otrygghet och hjälplöshet

- Stagnering

- Ensidig vardag

- Nekande av hjälpGubbe eller kommunal hemtjänst?


Svenska medborgare har rätten att ansöka kommunal hemtjäns eller plats på äldreboende - båda tjänster som kommunen betalar en andel för. Nackdelen är att kommunala tjänster måste alltid ansökas och man vet aldrig säkert om tjänsten blir beviljad. Ansökningsprocessen tar ofta några veckor. Om kommunal hemtjänst blir beviljad, bestämmer kommunen hur många timmar och vilken typ av hjälp som erbjöds. Hemtjänst utföraren får man i vissa kommuner välja själv, men själva besökaren/besökarna varierar enligt den utvalda utföraren.


Seniortjänsten Gubbe försöker å andra sidan svara på behov som den kommunala hemtjänsten ofta inte kan tillgodose. Det vill säga, hos Gubbe har vi inga ansökningsprocess, besökaren är alltid bekant, besöken är tillräckligt långa för även socialt samvaro och hjälpet skräddarsys precis enligt den äldres önskemål. 


Medan både Gubbe och den kommunala hemtjänsten underlättar och möjliggör kvarbo i det egna hemmet, har Gubbe en mer hälsoförebyggande och individuell koncept som samtidigt skapar meningsfullt arbete åt ungdomar. Medan Gubbe fokuserar på aktivering och samvaro, tar den kommunala hemtjänsten även hand om mediciner och den äldres hygien.


Det vill säga, seniortjänsten Gubbe passar och nyttar alla äldre oavsett livssituation eller hälsokondition. Medan den kommunala hemtjänsten är tillrådlig att ansöka då man behöver stöd med speciellt omvårdnad.4. Hemtjänst eller äldreboende?


Som med hemtjänst kan man ansöka plats på äldreboende via kommunen. Då hemtjänst kan ansökas enbart från sin hemkommun, kan äldreboende ansökas vid vilken svensk kommun som helst. Då syftet med sociala tjänster är att möjliggöra kvarbo i egna hemmet så länge som möjligt, är kraven för äldreboende högre än för hemtjänsten. För att få plats på äldreboende, är det största kriteriet personens vårdbehov. Dessutom iakttas möjliga känslor av otrygghet i det nuvarande hemmet.


Att få plats på äldreboende kan vara svårt. Bakomliggande orsaken för att ansöka plats på äldreboende är vanligtvis ett krävande vårdnad men även känslor av ensamhet, otrygghet eller tristess. Dessa obehagliga känslor kan oftast dock botas i hemmet i form av tätare besök av hemtjänsten eller genom att påbörja besök av seniortjänsten Gubbe. Sociala kontakter och trevligt umgänge är livsviktigt och kan tack och lov erbjudas även till ensamboende seniorer tack vare Gubbe.5. Vad kostar äldreomsorg för samhället?


I socialstyrelsens lägesrapport Vård och omsorg om äldre 2020 beskrivs äldreomsorgens rådande och framtida kostnader på följande sätt:


1. Kommunens årliga kostnader för vård och omsorg om äldre förväntas växa från 126,3 miljarder kronor år 2018 till 140,2 miljoner kronor år 2023. Detta betyder en kostnads tillväxt på 11%.

2. År 2018, utgjorde särskilt boende (t.ex äldreboende) 57 procent av kostnaderna, medan ordinärt boende (t.ex hemtjänst) utgjorde 42 procent av kostnaderna.

3. År 2018 var den årliga kostnaden per person i särskilt boende 871 433 kr och per person som har hemtjänst och bor i ordinärt boende 298 953 kr

4. Kommunernas kostnader för vård och omsorg om äldre drivs framför allt av ökade kostnader för hemtjänsten. Kostnadsökningen beror både på att fler personer får hemtjänst och att hemtjänsten kostar mer per person än tidigare. 

Då det nationella intresset är att möjliggöra hemmaboende så länge som möjligt, är behovet och kostnaderna av hemtjänsten växande. Vi vill betona att Gubbe är en bra främjande möjlighet som inte belastar yrkesutbildad personal och som förebygger en äldres framtida behov för särskilt boende. Samarbetet är inte bort från den vanliga hemtjänsten utan vi kan samexistera för att nå bästa resultatet för de äldre och för samhället. 


I tabellen nedan hittar du en jämförelse av årliga kostnader för seniortjänsten Gubbe, kommunal hemtjänst och särskilt boende ur både beslutsfattarens och kundens perspektiv. Notera dock att kostnaden för Gubbes årliga tjänster står för veckoliga 2 timmars besök medan de kommunala kostnaderna är befolkningsgenomsnittliga och iakttar inte mängden arbetstimmar. 

Gubbe som hälsofrämjande äldreomsorg 


Seniortjänsten Gubbe stöder kvarboendet och ökar den äldres självständighet i vardags syslor samtidigt som den minskar ensamhet. Gubbe hjälper till att inkludera hälsosamma rutiner i den äldres vardag t.ex i form av promenader och socialt umgänge. 

Gubbe är en ny typ av icke-medicinsk omsorgstjänst som hjälper äldre personer att leva en mer aktiv och glad vardag, oavsett ålder eller hälsotillstånd. 

Vårt mål är att ge den offentliga sektorn en service som stödjer och aktiverar äldres boende i sina egna hem. Vi jobbar också för att minska den ofrivilliga ensamheten bland äldre. Att döma av våra resultat hittills så gör vi skillnad i den äldres liv redan från dag ett. Vid uppföljningen av våra kommunala pilotprojekt har vi sett att resultaten kring kundernas funktionsförmåga har varit betydande. Tex. den fysiska aktiviteten ökade med 89 %.

Med denna tjänst så skapar vi även meningsfulla arbetsmöjligheter för unga studeranden.


Är ni intresserade att höra mera om Gubbes samarbete med kommuner? Kontakta Jonina på jonina@gubbe.io eller lämna en kontaktbegäran nedan:


Haluatko kuulla lisää?

Soita Carolle 044 783 8059 tai jätä yhteystietosi niin palaamme pikimmiten!

Vill du höra mer om Gubbes tjänst samt få ett kostnadsfritt testbesök (0 kr)?

Ring oss på 073 4110000 eller ange dina kontaktuppgifter nedan så återkommer vi så snart som möjligt

Thank you! Your submission has been received!
Formuläret kunde inte skickas in. Försök igen.
En del av familjen.
Gubbe är Sveriges främsta seniortjänst som erbjuder regelbunden omsorg för äldre personer i hela Sverige. Vi håller de äldre aktiva, hjälper till med vardagssysslor och ökar tryggheten för hela familjen. Gubbes tjänst är för alla äldre - oavsett ålder eller funktionsförmåga. Stressfri omsorg av samma bekanta Gubbe-hjälpare hemma hos den äldre eller på ett servicehus.
sverige@gubbe.com
‍073 4110000

Öppettider:
8-15 (må-fre)

Avvikande öpettider i Påsk:
To 28.3 - stängt
Fre 29.3 - stängt
Må 1.4 - stängt

Gubbe AB
559331-9907