Gubbes mission

Utgångspunkten för Gubbes verksamhet är att hjälpa äldre att leva en lyckligare och aktivare ålderdom.

Alla förtjänar värdigt åldrande

Gubbe är en holistisk tjänst som syftar till att upprätthålla välbefinnande, funktionsförmåga och hälsa hos en äldre. Vi har inte bråttom - vi erbjuder högklassig, stressfri vård som bevisligen har en betydande inverkan på äldres livskvalitet och hälsa. I centrum för äldre människors välbefinnande står en känsla av meningsfullhet. Detta skapas av nära relationer, meningsfulla aktiviteter och hobbyer.

Meninsfullt arbete för unga vuxna utanför vårdsektorn.

Gubbe-hjälpare - en person som kunden litar på

Ett jobb med ett syfte. Vi utbildar våra hjälpare själva och stöttar dem från dag ett. Varje Gubbe-hjälpare har genomgått vår grundliga introduktions- och utbildningsprocess. Den äldre personen får alltid besök av bekanta ansikten, med vilka meningsfulla stunder skapas vecka efter vecka.

Gubbes grundare

Hejsan! Vi är Sandra och Meri-Tuuli, Gubbes grundare.

Sandraligger bakom den ursprungliga idén om Gubbe och är en av företagets grundare. Hon är marknadsföringsproffs, fru och mamma. Fritiden spenderar Sandra med sin familj och skriver en bygg- och inredningsblogg. Ni kan också hitta henne på golfbanan eller i ett crossfit-gym. Av våra kunder skulle hon bland annat vilja lära sig mera om växter och trädgårdsarbete.

sandra@gubbe.com

Meri-Tuuli är den andra grundaren av Gubbe och hon är magister i hälsovetenskap, fru och mamma. Hon har även arbetat som social- och hälsovårdslärare och har lång erfarenhet av att arbeta med äldre inom fysioterapi. På fritiden kan du hitta henne på joggingbanan eller bakom kameran. Av våra kunder skulle hon vilja lära sig mera om handarbete och omvärlden.

meri-tuuli@gubbe.com

En del av familjen.
Gubbe är Sveriges främsta seniortjänst som erbjuder regelbunden omsorg för äldre personer i hela Sverige. Vi håller de äldre aktiva, hjälper till med vardagssysslor och ökar tryggheten för hela familjen. Gubbes tjänst är för alla äldre - oavsett ålder eller funktionsförmåga. Stressfri omsorg av samma bekanta Gubbe-hjälpare hemma hos den äldre eller på ett servicehus.
sverige@gubbe.com
‍073 4110000

Öppettider:
8-15 (må-fre)

Gubbe AB
559331-9907