Vi har genomfört en konsekvensstudie av vår tjänst

Vi ville ta reda på hur vår nya seniortjänst påverkar de äldres utomhusvistelser, aktivitet, ensamhet och livskvalitet.
- Pilotprojekten har genomförts i sju olika kommuner i Finland: Kuusamo, Grankulla, Vanda, Brahestad, Nystad, Nådendal och Aura.
- Deltagarna bodde hemma och deras medelålder var 82 år. Vi fick in data av 67–76 personer.
- Forskningsdata samlades in år 2022 med hjälp av konsekvensstudier som utfördes i samband med kommunala pilotprojekt. Pilotprojekten har pågått i 3-12 månader. Forskningsdatan har samlats in under de två första månaderna för att upprätthålla jämförbarheten.
Bekanta dig med resultaten

UTOMHUSVISTELSER

Gubbes tjänst har visat sig fördubbla antalet utomhusvistelser per vecka*.

Läs mera
*Gubbes konsekvensstudie har genomförts i 6 städer med 9 pilotprojekt. Pilotprojekten pågår vanligtvis i 4-6 månader och tar bland annat i beaktande kundernas aktivitetsnivå och antalet utomhusvistelser.

UTOMHUSVISTELSER

Att vistas utomhus är ett grundläggande mänskligt behov och brist på frisk luft är ett hot mot funktionsförmågan. Förutom den fysiska kapaciteten förbättrar utomhusvistelser livskvaliteten och autonomin hos äldre (Äldreinstitutet 2015c).
Antalet vistelser utomhus i veckan mer än fördubblades efter två månaders Gubbe-besök. Antalet utomhusvistelser började öka redan efter det första Gubbe-besöket.

ANTALET SOM VISTADES UTOMHUS

Rädsla för att falla och problem med rörligheten hindrar många äldre från att lämna sina hem och begränsar deras rörlighet (Äldreinstitutet 2015a; Merchant et al. 2020). Gubbe-hjälparna ger de äldre möjligheten att njuta av den friska utomhusluften och ger dem en känsla av trygghet när de vistas utomhus.
Antalet som vistades utomhus ökade avsevärt i och med Gubbe-tjänsten. 80 % av de äldre som inte vistades utomhus innan de började med Gubbe-besöken började gå ut minst en gång i veckan.

FÖRÄNDRING I ANTALET UTOMHUSVISTELSER

Ju oftare äldre människor har möjlighet att gå ut och röra på sig, desto bättre är deras hälsa (Äldreinstitutet 2015b). Antalet steg per dag har visat sig ha ett samband med bland annat andningen och blodcirkulationen, muskelstyrkan i benen och välbefinnandet (Harada et al. 2017). Gubbe uppmuntrar även äldre personer att vistas utomhus utanför Gubbe-besöken.
Gubbe-besöken gynnar även äldre personer som redan regelbundet går ut. Antalet äldre personer som vistades utomhus mer än tre gånger i veckan mer än tredubblades till följd av Gubbe-besöken.

AKTIVITET

Gubbes tjänst har visat sig fördubbla antalet motionspass per vecka*

Läs mera
*Gubbes konsekvensstudie har genomförts i 7 städer. Pilotprojekten pågår vanligtvis i 4–6 månader och tar bland annat i beaktande kundernas aktivitetsnivå och antalet utomhusvistelser.

ANTAL MOTIONSPASS

Regelbunden fysisk aktivitet förebygger fallolyckor och gör det lättare att klara av vardagssysslor. Redan lätt motion främjar blodcirkulationen och förbättrar fettförbränningen (UKK-institutet 2019.)
Antalet motionspass i veckan mer än fördubblades efter två månaders Gubbe-besök. Antalet motionspass började öka redan efter det första Gubbe-besöket.

ANTALET PERSONER SOM MOTIONERADE

Inaktivitet är den fjärde största riskfaktorn för dödsfall (WHO 2009). Det är skadligt för hälsan och nackdelarna kan jämföras med rökning (Lee et al. 2012). En veckas sängvila kan leda till att muskelstyrkan minskar med upp till 25 % (Timonen 2007). Gubbe-vännen uppmuntrar och hjälper dig att röra på dig.
Den fysiska aktiviteten ökade avsevärt i och med Gubbe-tjänsten. 70 % av de äldre som inte rörde på sig innan de började med Gubbe-besöken började motionera minst en gång i veckan.

FÖRÄNDRING I ANTALET MOTIONSPASS

Förutom uthållighetsträning bör personer över 65 år också träna balans, flexibilitet och muskelstyrka ett par gånger i veckan, och sträva efter att lätt röra på sig och ta pauser från stillasittande så ofta som möjligt (UKK-institutet 2019). På Gubbe-besöken uppmuntras de äldre att röra sig på ett sätt som de tycker om och som utvecklar deras funktionsförmåga.
Gubbe-besöken gynnar även äldre som redan är aktiva. Antalet äldre som motionerar mer än tre gånger i veckan har nästan tredubblats tack vare Gubbe-besöken. De vanligaste aktiviteterna var trapp- och stolgymnastik, stretching och promenader.
En del av familjen.
Gubbe är en ny typ av seniortjänst som håller äldre aktiva, hjälper till med vardagssysslor och som samtidigt ökar tryggheten för hela familjen. Dessutom skapar vi meningsfull sysselsättning för ungdomar.
sverige@gubbe.com
073 4110000

Öppettider:
‍8-16 (må-fre)

Gubbe AB
559331-9907