Gubbe i samarbete med kommuner

Gubbe är Sveriges främsta seniortjänst som erbjuder regelbunden omsorg för äldre personer i hela landet.
Vi stödjer hemtjänsten genom att ersätta delar av deras besök med Gubbe-besök. Besöken möjliggör också att de äldre i större utsträckning under längre tid klarar sig mer självständigt i vardagen.
Tack för att du kontaktar! Vi kommer att höra av oss så snart som möjligt.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
... eller boka ett möte från kalender!

Gubbe samarbetar och jobbar tillsammans med hemtjänsten.

Med hjälp av Gubbes resurser och tjänster kan kommunerna lätta på trycket inom hemtjänsten. Vi samarbetar genom att Gubbe ersätter delar av besöken och samtidigt fungerar Gubbes tjänst som en förebyggande och hälsofrämjande åtgärd. Resultatet blir att de äldre mår bättre samt att vi förlänger tiden de äldre kan klara sig självständigt i sitt eget hem.
Följande aktiviteter/uppgifter kan utföras under ett Gubbe-besök:
Utomhusaktiviteter & guidad motion
Ledsagning
Uträtta ärenden
Städning
Matlagning & måltider
Tvätta kläder
Sysslor i hemmet och på gården
Hjälp med teknologi
Hjälp med hygienen
Fönstertvätt
Stöd för närståendevårdare
Våra tjänster innefattar inte medicin, sårvård eller omläggning av bandage.

Antalet besök kan anpassas helt efter behov.

Fritt att välja mellan:
2 gånger i månaden - 3 gånger per dag
Lämna en kontaktförfrågan

Tjänstens uppbyggnad:

Regelbundna besök
Regelbundna 2 timmars besök av samma Gubbe-hjälpare.
Kundorienterat tjänsteinnehåll
Kundens individuella behov och önskemål är alltid i centrum vid planering av innehållet.
Rapportering efter besöken
Rapportering efter varje besök till kommunen och den äldres anhöriga.
Tjänstens effekter
Kontinuerlig uppföljning av tjänstens effekter och rapportering varje månad av forskningsresultaten.
Gubbes kunder är vanligtvis:
Äldre inom hemtjänsten
Anhörigvårdare
Öppenvårdsmottagning för personer med demens
Äldre på boenden
Äldre i ordinärt boende som inte omfattas av hemtjänsten eller andra stödtjänster
"Gubbes tjänst har varit ett utmärkt exempel på hur man kan tjäna allas intressen. Detta är en riktig win-win-situation! Varje vecka har äldre personer fått hjälp, aktivering och innehåll i sina liv, lokala unga vuxna har anställts och kommunen har noga kunnat följa med besöken mellan den äldre personen och Gubbe-hjälparen genom veckorapporter."
- Kommunchef
Kommunreferens
Reso, Finland
Samarbetet med 100 personer började i Reso den 1.9.2022.

Rekryteringen tog: 14 dagar
Kundprofil: Hemtjänst, egenvårdare, hemvårdsstöd
Tjänsteinnehåll: Förebyggande, stöd för att kunna bo hemma
Effekten av tjänsten: Ökad motion och mera frekventa utomhusvistelser
“Gubbe är en fantastisk tjänst. Det har varit en glädje att se hur unga vuxna har fått arbete inom äldreomsorgen.”
- Kommunchef

Våra forskningsresultat är betydande.

Studien utredde effekten av Gubbes pilotprojekt och innefattar data om kunders livskvalitet, fysisk-, psykisk- och social kompetens, omgivning samt vardag.

Undersökningen genomfördes i flera kommuner i Finland.

Deltagarna bodde hemma och deras medelålder var 81 år. Uppgifterna samlades in från konsekvensstudier som genomfördes under 2022 i samband med kommunala pilotprojekt. Uppgifterna samlades in vid projektstart och summerades i slutet av projektet. Pilotprojekten pågick i sex månader eller längre.
Bekanta dig med resultaten
- Med vanliga aktiviteter menas till exempel hushållssysslor och fritidsaktiviteter

- Besvär och symtom innebär till exempel upplevelser av störande symtom som smärta, värk, illamående och klåda

- Humör syftar på känslomässiga tillstånd av depression, ångest och energi

I resultaten noterades en märkbar förbättring särskilt i utförandet av vanliga aktiviteter, upplevelsen av åkommor och symtom samt humör.

- Rörligheten bedömdes med frågor om att röra sig mellan olika rum i hemmet, gå uppför trappan, gå en halv kilometer utomhus, köra bil och åka kollektivt

- Självständighet: bedömdes med frågor som handlade om prestation i att handla, matlagning, tvätt, städning och trädgårdsarbete

Deltagarnas subjektiva funktionsförmåga förbättrades märkbart med Gubbes tjänst. Dessutom minskade deltagarnas behov av hjälp avsevärt under samarbetet.

Vill du höra mera?

Ring Peter Toresson +46 72-369 87 66 eller lämna dina kontaktuppgifter nedan så återkommer vi så fort som möjligt!
Tack! Vi återkommer så fort som möjligt.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

...eller boka ett möte direkt från kalender!

En del av familjen.
Gubbe är Sveriges främsta* seniortjänst som erbjuder regelbunden omsorg för äldre personer i hela Sverige. Vi håller de äldre aktiva, hjälper till med vardagssysslor och ökar tryggheten för hela familjen.

Gubbes tjänst är för alla äldre - oavsett ålder eller funktionsförmåga. Stressfri omsorg av samma bekanta Gubbe-hjälpare hemma hos den äldre eller på ett servicehus.
*Läs mer om Gubbes konsekvensstudie!
sverige@gubbe.com
‍073 4110000

Öppettider:
‍‍8-16 (må-fre)

Avvikande öppettider:
Måndag 1 maj: stängt
Torsdag 18 maj: stängt

Gubbe AB
559331-9907