Gubbe i samarbete med kommuner

Vi på Gubbe jobbar tillsammans med kommuner i olika typer av projekt, där vi rekryterar unga vuxna som besöker äldre och stöttar dem till att öka sin fysiska aktivitet samt sociala deltagande. På så sätt attraherar vi fler till ett yrke inom omsorgen samtidigt som vi möjliggör ett friskare åldrande och därmed minskar behovet av vård och omsorg för äldre.
Vi projektleder, rekryterar och rapporterar tillbaka till kommunen - så att ni kan spara resurser inom omsorgen redan idag!
Tack för att du kontaktar! Vi kommer att höra av oss så snart som möjligt.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
... eller boka ett möte från kalender!

Hur går det till i praktiken?

  1. Vi tillsätter en projektledare som håller i projektet och handleder vårt team och våra resurser
  2. Vi rekryterar unga vuxna och personer utanför arbetsmarknaden boendes inom kommunen till projektet
  3. Erbjudande om deltagande går ut till målgruppen
  4. Vi anställer, utbildar och handleder våra “Gubbe-hjälpare” samt matchar dem med de äldre inom projektet
  5. Vi genomför veckovisa besök med fokus på hälsofrämjande insatser
  6. Vi skickar kontinuerligt rapporter till kommunen som kan följa hur projektet fortskrider
"Gubbes tjänst har varit ett utmärkt exempel på hur man kan tjäna allas intressen. Detta är en riktig win-win-situation! Varje vecka har äldre personer fått hjälp, aktivering och innehåll i sina liv, lokala unga vuxna har anställts och kommunen har noga kunnat följa med besöken mellan den äldre personen och Gubbe-hjälparen genom veckorapporter."
- Kommunchef

Varför välja Gubbe?

Alltid samma person
Regelbundna 2 timmars besök av samma Gubbe-hjälpare.
Individen i centrum
Kundens individuella behov och önskemål är alltid i centrum vid planering av innehållet av besöken.
Transparent rapportering
Rapportering efter varje besök till kommunen och den äldres anhöriga.
Konkreta resultat
Kontinuerlig uppföljning av tjänstens effekter och rapportering varje månad av forskningsresultaten.

Vi anpassar projektet tillsammans med kommunerna

Projekten kan ha lite olika fokusområden, även om grunden med ökad fysisk aktivitet och social samvaro alltid är med. Det kan bland annat handla om att vi samarbetar med kommunen för att öka besök till kommunens mötesplatser, träffpunkter och liknande.

Fördelarna för kommunen med vårt upplägg är att man hela tiden kan följa vilka resultat vi ser av projektet. Samt att vi attraherar unga som idag inte arbetar inom äldreomsorgen och skapar en väg in till ett efterfrågat yrke.

Vi bygger relationer över generationer och skapar värde för människor - både unga och äldre!
Omtanke.today uppmärksammar oss på Gubbe och skriver om vår ambition att hjälpa kommuner att möta bristen på resurser inom omsorgen.
Läs mera
Järfälla kommun är först ut i Sverige att samarbeta med Gubbe för att underlätta resursbristen inom äldrevård.
Läs mera

Vilka resultat har vi sett tidigare?

I Finland har vi ingått över 30 kommunsamarbeten och har även genomfört flera resultatstudier. I dessa kan vi se effekterna av våra projekt och vi vet att våra insatser gör skillnad.
Bekanta dig med alla resultat
Redan efter 14 veckor ser vi att antalet aktivitetstillfällen ökar. De äldre har motiverats till att motionera och aktiverar sig 2-3 gånger per vecka. En viktig beståndsdel till att få till den här ökningen är att det är samma Gubbe-hjälpare som besöker den äldre och kan bygga upp en relation och ett förtroende som leder till en livsstilsförändring. Samt att Gubbe-hjälparen utbildats och fått rätt verktyg för att motivera.

Vi ser även stora vinster för den äldre kring områden som ofrivillig ensamhet, social isolering, fysiskt och psykiskt välmående och den upplevda livskvaliteten ökade.

Gubbe-besök hämtar en betydande ökning i antalet aktivitetstillfällen.

Vill du att vi kontaktar dig?

Lämna dina kontaktuppgifter nedan så återkommer vi så fort som möjligt!
Tack! Vi återkommer så fort som möjligt.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
En del av familjen.
Gubbe är Sveriges främsta seniortjänst som erbjuder regelbunden omsorg för äldre personer i hela Sverige. Vi håller de äldre aktiva, hjälper till med vardagssysslor och ökar tryggheten för hela familjen. Gubbes tjänst är för alla äldre - oavsett ålder eller funktionsförmåga. Stressfri omsorg av samma bekanta Gubbe-hjälpare hemma hos den äldre eller på ett servicehus.
sverige@gubbe.com
‍073 4110000

Öppettider:
8-15 (må-fre)

Gubbe AB
559331-9907