Vanliga frågor

VAR FINNS GUBBE?

Gubbe betjänar i hela Sverige
​Kontakta oss gärna så berättar vi mera:
- 073 4110000
- sverige@gubbe.io

VARFÖR SKA MAN BEHÖVA BETALA FÖR 
VÄNSKAP?

Gubbe är en hemtjänst som förmedlar fantastiska och glada Gubbe-besökare. De vill vara närvarande, ge tid, lyssna och hjälpa för att göra vardagen enklare för kunderna. Målsättningen är att besökaren alltid är den samma och att relationen mellan Gubbe-besökaren och den äldre är långvarig – precis som den bästa sortens vänskaper.

Gubbena får konkurrenskraftig lön, vilket gör det möjligt för oss att hitta de bästa möjliga hjärtevännerna åt våra kunder. Den som beställer Gubbe-tjänsten kan begära hjälp med nästan vad som helst från den pålitliga och vänliga Gubben. Då regelbunden motion och butiksbesök sköts av en Gubbe-besökare blir det mer tid över för att bara vara och samtala med de närstående.

VÅGAR JAG BJUDA IN EN FRÄMLING TILL MITT HEM?

Vi förstår att det kan kännas nervöst att bjuda in en okänd person hem till sig eller till en närstående. De Gubbe-unga är säkert själv också nervösa; de flesta av oss är alltid lite spända inför att möta en ny person. Vi på Gubbe satsar mycket på rekryteringen av anställda. Vi träffar varje Gubbe, i person eller via videosamtal, och granskar deras bakgrunder. Vi får stora mängder Gubbe-ansökningar vilket innebär att bland många bra kandidater kan vi verkligen välja ut de bästa som är de allra lämpligaste för jobbet. Vi har också en nöjdhetsgaranti, dvs. kan Gubben lätt bytas ut om du känner att personkemin inte går ihop.

Vi erbjuder alltid våra kunder ett kostnadsfritt testbesök. Vi hoppas också att en anhörig kan delta i besöket – åtminstone en liten stund. Att en anhörig är närvarande lindrar inte bara spänningen hos den äldre; det är också av största vikt i skapandet av förtroende hos den anhöriga, att man har fått träffa den Gubbe-unga personligen åtminstone en gång.

Vad är gubbe?

Gubbe är en tjänst där du kan hitta en hjärtevän åt dig själv eller åt en närstående, en som regelbundet är med i vardagen. Ni kan syssla med bekanta hobbyer tillsammans eller pröva på något nytt. Vi gör vårt bästa för att hitta en Gubbe som du delar intressen med, för att ni båda ska ha något nytt att ge varandra. Delad glädje, dubbel glädje.

Vad ingår i vår tjänst?

Vår tjänst är okomplicerad. Tillsammans väljer vi en Gubbe-vän åt dig eller din närstående. Gubbe-besöken sker regelbundet antingen i hemmet eller på en tillsammans i förväg överenskommen plats. De äldre bestämmer själv vad de vill göra under besöken och när besöken sker. Det kostar inte extra att till exempel gå och handla tillsammans.

Kan jag själv välja besökaren?

Självklart. Vi tar alla önskemål i beaktande då vi väljer en besökare. Ifall du inte är nöjd med personen vi valt har du alltid möjligheten att byta.

Hur betalar jag för tjänsten?

Vi fakturerar i slutet av månaden och bara för genomförda besök. Räkningen kommer i första hand via e-post. Gubbena hanterar aldrig pengar och är inte inblandade i faktureringen.

behöver man förbereda sig för besöket på något sätt?

Inte alls. Vi önskar att du tar emot Gubbe-vännen precis som du är. De går även alltid att skjuta upp bokade möten på grund av ändringar i ditt mående.

Vad händer om MIN Gubbe-vän ställer in besöket?

Alla kan bli sjuka ibland. Då kan vi försöka få tag i en inhoppare eller så flyttar vi besöket till en annan tidpunkt. Om avbokningen sker från vår sida fakturerar vi naturligtvis inte för besöket.

Vad händer om den överenskomna tiden inte passar?

Kontakta vår kundtjänst så snart som möjligt, senast ett dygn före mötet. Vi flyttar tidpunkten för besöket utan kostnad.

Vem betalar om vi gör aktiviteter som kostar, t.ex. går på bio?

Kunden betalar för Gubbens aktiviteter. Gubben får dock inte ta emot kontanter.

Får man ge dricks åt den anställda?

Det är förbjudet att ge kontanter, men i samband med fakturering av tjänsten kan du ge hen en bonus om du vill. Att bjuda på fika eller lunch är såklart okej.

Vad händer om jag inte är nöjd med besökaren?

Kontakta vår kundtjänst. Man kan alltid byta sin Gubbe-vän om personkemin inte går ihop.

Kan jag avsluta tjänsten och vad är uppsägningstiden?

Du kan avsluta tjänsten när som helst. Vi har inga bindningstider. Kom dock ihåg att avboka besök minst ett dygn i förväg.

Vad händer om BESÖKAREN SÖNDRAR något föremål under ett BESÖK?

Gubbe-vännerna är försäkrade för detta ändamål. Om något går sönder ersätter vi alltså de skador som orsakats.

Hur drar man nytta av RUT-avdraget?

RUT-avdraget dras automatiskt av priset på Gubbe-tjänsten. Läs mer om RUT-avdraget!

Är det möjligt att få tjänsten momsfritt?

För tillfället är det inte möjligt att få tjänsten MOMS-fritt.

VAD HÄNDER PÅ TESTBESÖKET? 

I mån av möjlighet önskar vi att en anhörig närvarar under det första besöket, men inga förhandsförberedelser krävs. Det första besöket kan vara en mycket spännande situation för alla inblandade och vi rekommenderar att man vid testbesöket endast fokuserar på det mest väsentliga, dvs. att bekanta sig med varandra.

Under besöket funderar man på vilken sorts uppgifter man skulle vilja ha hjälp med eller vilka aktiviteter man kunde göra tillsammans, beroende på den äldres intressen och funktionsförmåga. Aktiviteterna går dock att variera, till och med vid varje besök.

Ett testbesök förbinder dig inte till tjänsten. Efter besöket är det viktigt för oss att höra de anhöriga och förstå hur besöket gick, vilka känslor det väckte och komma överens om eventuell fortsättning. Efter det första mötet är ofta den värsta nervositeten ur världen, men det tar förstås sin tid att bygga upp en vänskap och förtroende – vi är ju alla bara människor.

VAD INGÅR I TJÄNSTENS PRIS?

Priset för tjänsten är efter RUT-avdrag ligger på 225 - 245 kr/tim, beroende på besöksfrekvensen. Priset på tjänsten omfattar följande: 25 % moms, Gubbe-vännens lön, försäkringar, pensionsavgifter, förvaltningskostnader, hyror, kostnader för affärsutveckling och personallön.

Vad gör vi ifall dEN ÄLDRE INTE VÅGAR BE GUBBEN OM HJÄLP med olika sysslor? 

Äldre är ofta försiktiga med att be om hjälp, även om de verkligen behöver det. När vänskapen växer sänks ofta tröskeln för att be om hjälp, men den äldre kan också förmedla sina önskemål via anhöriga. Man kan kontakta oss när som helst per telefon eller via e-post. Det går även bra att svara på Gubbe-hälsningen (en hälsning som skickas ut efter varje besök till de anhöriga) ifall det är något ni undrar över.

ERBJUDER GUBBE MEDICINSK HJÄLP?

Gubbe är en helt och hållet icke-medicinsk tjänst. Gubbena behöver inte ha en vårdutbildning och därför känner vi att det är säkrast för alla inblandade att vårduppgifterna lämnas till proffsen.