Coronaviruset

Vi på Gubbe tar situationen som uppstått på grund av coronaviruset på största allvar och vi följer myndigheternas rekommendationer för att förhindra smittor så effektivt som möjligt. Våra Gubbe-unga har blivit instruerade i hur man säkert besöker äldre i dessa exceptionella tider. Nedan hittar du detaljerad information om våra åtgärder.

Vad gör ni för att förhindra smitta?

1. Våra Gubben (besökare) ska alltid bära munskydd då de besöker kunderna
2. Vi instruerar dem även om god handhygien och att använda handsprit, vilket de även påminner kunden om
3. I mån av möjlighet håller de även avstånd till den äldre och de rekommenderas att spendera mycket tid utomhus
4. Ifall Gubben har några som helst symptom (även lindriga) måste de ställa in besöket genast och söka sig till Covid-19 testning. Samma gäller såklart den äldre.

Är det säkert att besöka äldre i dessa tider?

Den sociala isoleringen av äldre har pågått farligt länge. Ensamhet har skapat stort lidande för flera seniorer och vi på Gubbe känner att det är dags för konkreta åtgärder. Det flesta seniorer har även blivit vaccinerade, vilket gör besöken tryggare.

gubbe employee