Stöd i den demenssjukas vardag

Gubbe är en utmärkt tjänst för familjer där en närstående äldre person lider av demens. Vi hjälper personer med demens att klara sig hemma så länge som möjligt och ser till att de förblir aktiva.

Efter Gubbe-besöket får familjen alltid en hälsning per e-post som sammanfattar besökets gång.
Beställ ett gratis testbesök

Gubbe hjälper till vid olika behov

Med Gubbes hjälp blir det lättare att hantera en demenssjuk persons vardag.

Övervakning av intag av mat och dryck.

walking outdoors

Hjälp med att handla nödvändiga produkter och tjänster.

gubbe with elderly

Hantering av olika ärenden samt fungera som stöd i vardagen.

En person med en demenssjukdom behöver människor.

När minnet blir svagare ökar känslan av osäkerhet både för den demenssjuka själv och för de anhöriga. Därför är det alltid samma Gubbe-vän som hjälper och stöder den äldre så länge som möjligt.

Gubbe-vännen besöker den äldre regelbundet och tillbringar en trevlig stund med att småprata och lyssna. Samtidigt kan besökaren också säkerställa att allt är bra där hemma, till exempel att mediciner tagits som de ska och att det finns mat i kylskåpet. Gubbe-vännen ser också till att den äldre personen regelbundet vistas utomhus.

“Min mamma har en demenssjukdom och hon blir inte lätt vän med nya människor. Med Gubbe-vännen Sara fungerade det dock bra redan vid det första besöket och nu två månader senare är hon en ovärderlig hjälp för vår familj”

– HENRIK 34 år

Demenssjukdomar är progressiva

Begynnande demens

Tydliga tecken på ett tidigt skede av demens är bla. svårigheter med närminnet, koncentrationssvårigheter och humörsvängningar. Vardagen fungerar helt enkelt inte på samma sätt längre. En tidig diagnos är viktig för att man ska kunna få rätt hjälp.

Viktigt i det här skedet:
💗 Varaktiga och meningsfulla relationer.
💗 Hobbyer.
💗 Att hålla fast vid vardagssysslorna.

Mild demens

I detta skede kräver nya eller komplexa saker mycket tid. Till exempel matlagning, möten och utförandet av olika ärenden blir svårare.

Viktigt i det här skedet:
💗 Mångsidig minnesträning.
💗 Hobbyer, träffa vänner och ansluta sig till stödgrupper.
💗 Övningar och hjälpmedel som stöder den fysiska konditionen.
💗 Mångsidig näring och god behandling av andra sjukdomar.
​💗 Rutiner och vanor som skapar trygghet och rytm i vardagen.

Medelsvår demens

Den demenssjuka behöver nu mera hjälp med att ta hand om sin hälsa och hygien, klä på sig och att ta sig hemifrån. Personligheten, de sociala förmågorna och den fysiska konditionen är ofta oförändrad sen tidigare. Bristande sjukdomsinsikt kan uppstå dvs. en situation där personen inte upplever eller känner igen sjukdomssymtomen hos sig själv.

I detta skede är det viktigt att upprätthålla en tillmötesgående och positiv attityd.  ​

Bra metoder är:
💗 Motion, fysisk aktivitet och regelbunden intagning av näring ökar välmåendet, främjar hälsan och funktionsförmågan hos personen.
💗 Att prata om gamla minnen, lyssna på musik samt ge personen umgänge och närhet gör det lättare att slappna av vilket stöder personens välmående.

Svår demens

I detta skede behöver den demenssjuka nästan hjälp med allt. Den demenssjukas förmåga att tala och förstå försämras, orienterings- och koncentrationsförmågan varierar eller har nästan helt upphört. Det är utmanande att känna igen saker, föremål, människor och platser.

Viktigt i det här skedet:
💗 Att uppmuntra och stöda personen att göra allt hen fortfarande orkar och vill.
💗 Att uppmuntra till motion enligt vad personen orkar och har lust med att göra.
💗 Att aktivera sinnen och humör genom till exempel god mat, musik och gamla minnen.
En del av familjen.
Gubbe är Sveriges främsta seniortjänst som erbjuder regelbunden omsorg för äldre personer i hela Sverige. Vi håller de äldre aktiva, hjälper till med vardagssysslor och ökar tryggheten för hela familjen. Gubbes tjänst är för alla äldre - oavsett ålder eller funktionsförmåga. Stressfri omsorg av samma bekanta Gubbe-hjälpare hemma hos den äldre eller på ett servicehus.
sverige@gubbe.com
‍073 4110000

Öppettider:
8-15 (må-fre)

Gubbe AB
559331-9907