Mindre ensamhet bland de äldsta i familjen som en personalförmån

Funderar du på hur du kan hålla kvar de bästa arbetstagarna i ditt företag? Erbjud dem en förmån de inte kan tacka nej till!

En personalförmån för hela familjen

Personalförmåner bör beakta personalen på ett heltäckande sätt. Personalförmåner kopplade till personalens närstående riktar sig ofta endast till småbarnsföräldrar, till exempel att arbetsgivaren har en vårdförmån för ett sjukt barn. I takt med att vår befolkning blir äldre blir det allt viktigare att ta hänsyn till hela familjen.

Flera av oss har anhöriga bosatta på en annan ort, kanske flera timmar bort vilken begränsar umgänget och möjligheten att hjälpa den äldre i vardagen. Mitt uppe i arbets- och småbarnslivet finns inte  alltid tid eller möjlighet att ta hand om en kär närstående i den mån som man själv skulle önska. För detta problem finns Gubbes tjänst, som fungerar som en förlängd arm till den egna familjen!

För de anställda

Med Gubbes personalförmån får arbetstagarens familj tillgång till Gubbes tjänster. En pålitlig och noggrant utvald Gubbe-vän den äldre personen i behov av hjälp veckoligen under ett två timmars besök. Under Gubbe-besöken kan den äldre sedan få hjälp med at sköta hushållssysslor, utföra vardagliga ärenden, få stöd vid utomhusvistelser och promenader. Ifall behovet främst är den sociala stimulansen och sällskapet har Gubbe-vännen dessutom alltid tid för en trevlig pratstund och fika.

För arbetsgivaren

Den perfekta hjälpen till en flitig arbetstagare. Gubbe ser till att arbetstagarens förälder får den hjälp som behövs och glatt sällskap. Den anställda får sinnesro av vetskapen om att föräldern tillbringar kvalitetstid med en pålitlig och närvarande Gubbe.

Vill du höra mera om personalförmånen?

Ring Peter på +46 72-369 87 66 eller lämna dina kontaktuppgifter nedan så återkommer vi så fort som möjligt!
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
En del av familjen.
Gubbe är en ny typ av seniortjänst som håller äldre aktiva, hjälper till med vardagssysslor och som samtidigt ökar tryggheten för hela familjen. Dessutom skapar vi meningsfull sysselsättning för ungdomar.
sverige@gubbe.com
073 4110000

Öppettider:
‍8-16 (må-fre)

Gubbe AB
559331-9907