Allmänna villkor & instruktioner för Gubbe arbetet

1. Arbetsbeskrivning

Arbetstagaren utför arbetspass som den har blivit tilldelad från Gubbe AB (“Gubbe”). Arbetsuppgifterna består av regelbundna besök hos den egna kunden som är en äldre person. Under besöken hjälper arbetstagaren till med olika hushållssysslor, aktiverar kunden samt håller kunden sällskap. En rapport (“Gubbe-hälsning”) skall fyllas i och skickas in efter varje besök. Rapporten skickas in via Gubbe-applikationen (på sidan https://staff.gubbe.com/sv/login). Gubbe-hälsningen fungerar även som grund för ersättningen. Vänligen observera att Gubbe-hälsningarna är Gubbe AB:s egendom, och vi tar oss rätten att använda Gubbe-hälsningarna i marknadsföringssyfte. Uppmärksamma även att ifall du bifogar bilder till Gubbe-hälsningen bör du ha fått ett medgivande av de parter som syns och eventuellt kan identifieras på bilderna.

2. Anställning

Arbetstagaren anställs av egenanställningstjänsten Invoicery Business AB (“InvoiceryBusiness”) (Org. nr: 559117-5541) för att kunna ta emot arbetspass från Gubbe. Anställningen är en tillsvidareanställning. Invoicery Business ansvarar för löneutbetalningen, och att arbetstagaren är försäkrad med en basförsäkring. Invoicery Business skickar ett separat anställningsavtal till arbetstagaren.

3. Ersättning

Brutto timersättningen är 114 kr per timme och betalas ut av Invoicery Business. Totala månadsersättningen baserar sig på de timmar som arbetstagaren har rapporterat i sina Gubbe-hälsningar efter besöken (på sidan https://staff.gubbe.com/sv/login). Invoicery Business avdrar som standard en 30% skattesats från månadsersättningen. Skattesatsen går att ändras genom att arbetstagaren skickar ett e-postmeddelande till gubbe@frilansfinans.se.

4. Användning av bil

Ifall arbetstagaren använder sin egen bil under ett Gubbe-besök (t.ex. för att uträtta ärenden för kundens räkning eller när kunden sitter med på en åktur) får arbetstagaren en ersättning på 18,50 kr/mil som betalas ut i samband med den månatliga ersättningen. Arbetstagaren ansvarar själv för att rapportera de körda kilometrarna i Gubbe-hälsningen, och för att ha en giltig och lämplig försäkring för sin bil.

Eventuell ersättning för arbetsresor till och från kunden avtalas separat mellan arbetstagaren och Gubbe. Avståndet mellan arbetstagaren och kunden måste vara minst två mil. Övriga resekostnader ersätts inte separat.

5. Betalningsvillkor

Löneutbetalningen sker via Invoicery Business den 15:e dagen varje månad, och ersättningen betalas ut retroperspektivt. Löneperioden är den första dagen i månaden till den sista dagen i månaden, vilket innebär att det arbete som utförts i den aktuella månaden betalas den 15:e dagen i nästa månad.

6. Uppsägning av Invoicery Business anställningsavtal

Arbetstagaren har rätt att säga upp sitt anställningsavtal med Invoicery Business. Uppsägningstiden är en (1) månad. Om arbetstagaren har försummat sina arbetsuppgifter som är beskrivna i punkt 1 har Gubbe rätt att sluta tilldela arbetstagaren arbetspass.

7. Sekretessavtal och andra villkor

Arbetstagaren åtar sig att iaktta tystnadsplikt i sitt arbete. Avslöjning eller utlämning av kundinformation till en tredje part är strängt förbjudet.

Arbetstagaren åtar sig att inte bedriva liknande verksamhet som Gubbes verksamhet med Gubbes kunder. Avtalsvitet är 6 000 kr och det förfaller genast när avtalsbrottet har upptäckts.

Det är förbjudet att ta emot pengar från en kund.

En del av familjen.
Gubbe är Sveriges främsta* seniortjänst som erbjuder regelbunden omsorg för äldre personer i hela Sverige. Vi håller de äldre aktiva, hjälper till med vardagssysslor och ökar tryggheten för hela familjen. Gubbes tjänst är för alla äldre - oavsett ålder eller funktionsförmåga. Stressfri omsorg av samma bekanta Gubbe-hjälpare hemma hos den äldre eller på ett servicehus.
*Läs mer om Gubbes konsekvensstudie!
sverige@gubbe.com
‍073 4110000

Öppettider:
‍‍8-16 (må-fre)

Avvikande öppettider:
Måndag 1 maj: stängt
Torsdag 18 maj: stängt

Gubbe AB
559331-9907